Home Forums Algemeen Welkom op het Builddocs forum Huisregels Builddocs Forum

Currently, there are 0 users and 1 guest visiting this topic.
Viewing 0 reply threads
 • Author
  Posts
  • #3531
   admin avataradmin
   Keymaster

   Waarvoor je het Builddocs Forum kan gebruiken? Heel simpel: voor een vriendelijke discussies en het uitwisselen van informatie en tips & tricks met andere Builddocs klanten die verwant zijn aan Builddocs -diensten. Maar ook andere zaken die met internet of entertainment te maken hebben kun je hier kwijt. Om deze online ontmoetingsplek voor iedereen prettig en laagdrempelig te houden hebben we een aantal gebruikersvoorwaarden opgesteld, die lees je hieronder.

   De gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het Builddocs Forum
   Door gebruik te maken van het Builddocs Forum gaat de gebruiker akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. In aanvulling op deze gebruiksvoorwaarden, ga je als gebruiker eveneens akkoord met onze huisregels.

   Het Builddocs Forum is een community voor discussies, informatie-uitwisseling en uitwisseling van tips & tricks die verband houden met Builddocs en zijn diensten. Als je niet akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden en de huisregels, kan je helaas niet actief deelnemen aan het Builddocs Forum. Je kunt wel als bezoeker meelezen wat de forumleden posten.

   Jouw rechten en plichten bij het gebruik en deelname aan het Builddocs Forum
   Door een account aan te maken bevestig je dat de registratie-informatie correct en accuraat is, dat je deze informatie zal updaten indien nodig en dat je akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden en huisregels. Je bent niet verplicht om al je persoonlijke gegevens in je forumprofiel aan te vullen, maar wanneer je dit wel aanvult je hiermee aangeeft dat deze aan jou toebehoort en correct en volledig zijn ingevuld.

   Je gaat ermee akkoord om geen informatie, foto’s, handelsmerken/namen/ logo’s of andere informatie op te nemen in je profiel of handtekening die ongepast, aanstootgevend zijn, of in strijd zijn met de privacy rechten of intellectuele eigendomsrechten van Builddocs, van de aan Builddocs verbonden ondernemingen of van een derde partij.

   Deelnemen aan het forum
   Op het Builddocs Forum ontmoet je veel (ervarings)deskundigen die antwoord hebben op de meest uiteenlopende Builddocs-onderwerpen. Dit zijn in de eerste plaats géén medewerkers van Builddocs, maar klanten. Het Builddocs Forum lees je dus door gebruikers geplaatste berichten, over uiteenlopende aan Builddocs -gerelateerde onderwerpen. De Builddocs community heeft een grote schat aan kennis en ervaring en deelt dit graag met jou.

   Wil jij de community bereiken? Stel je vraag  kort, bondig en zo duidelijk mogelijk.. Er zijn verschillende categorieën op het Forum te vinden; die horen bij de verschillende producten en diensten van Builddocs. Plaats je onderwerp in de juiste categorie zodat de forumleden je vraag goed weten te vinden. Een pakkende titel boven je bericht is noodzakelijk om je behoefte of vraag te herkennen.

   Als gebruiker van het Builddocs Forum verbindt je ertoe om geen inhoud te posten of verder te verspreiden zoals hieronder wordt bepaald:

   • inhoud die een inbreuk pleegt op de goede zeden.
   • inhoud die aanzet tot of aanleiding geeft tot racisme, homofobie, uitsluiting van groepen of een individu
   • inhoud die aanzet tot agressie en geweld
   • inhoud die onrechtmatig of onwettelijk is, of die op enige wijze direct of indirect schade kan toebrengen aan Builddocs, aan de met Builddocs verbonden ondernemingen, aan overige service providers, distributeurs, klanten van Builddocs of eender welke derde.
   • illegaal materiaal, onrechtmatig materiaal of materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter).
   • materiaal met promotioneel of publicitair karakter.
   • onnodige of herhaaldelijke kwetsende reacties naar andere gebruikers van het Builddocs Forum
   • plaats je bericht slechts één keer, crossposten: hetzelfde bericht of uiting meerdere keren herhalen is niet toegestaan
   • Off-topic berichten en het kapen van een onderwerp: over je eigen vragen beginnen in het topic van een andere forumleden worden niet gewaardeerd door de community

   Privéberichten
   Om elkaar zo goed en transparant mogelijk te helpen delen we informatie het liefst openbaar. Er is een uitzondering wanneer we specifiek informatie hebben die alleen jou als forumgebruiker aangaat. Dan sturen we je een privébericht. Privéberichten kunnen ook gebruikt worden voor direct contact met andere forumgebruikers. Je kunt in je forumprofiel wijzigen wanneer je geen privéberichten van andere leden wilt ontvangen.

   Houd rekening met het volgende:

   • Ook in privéberichten vragen wij je de huisregels in acht te nemen, het Builddocs forumteam behoudt zich het recht voor je privéberichten te lezen.
   • Stuur andere forumgebruikers of moderators nooit ongevraagd een privébericht. Kondig het van te voren aan en wacht op goedkeuring van de ander.

   Let op: Het uitwisselen van (privé)gegevens tussen forumleden onderling is geheel op eigen verantwoordelijkheid. Wij raden dit ten zeerste af.

   Informeel en deskundige ondersteuning: klant helpt klant
   Het Builddocs Forum is een community voor en door klanten. Informatie, adviezen of enig ander materiaal op deze community wordt door forumleden, moderatoren en Builddocs experts (medewerkers) gepost. Ongeacht het feit dat het Builddocs Forum technisch gezien wordt gehost door Builddocs, is dit platform géén formeel klantenservicekanaal van Builddocs. Iedere gebruiker draagt de verantwoordelijk voor de geposte inhoud van zijn berichten. Het merendeel van de informatie binnen deze community wordt door andere gebruikers gepost en dit wordt niet officieel ondersteund door Builddocs. De moderators houden toezicht en zorgen ervoor dat je de meest relevante informatie en adviezen krijgt.

   Moderatie van het Builddocs Forum
   Builddocs modereert het Builddocs Forum en houdt dus een oogje in het zeil. Is de inhoud incorrect, aanstootgevend of irrelevant? Of schendt de inhoud de privacy of intellectuele eigendomsrechten van andere gebruikers of derden? Dan kan Builddocs omwille van wettelijke redenen de inhoud verwijderen of aanpassen. Kennisgeving voor het aanpassen van posts aan de gebruiker is niet verplicht, toch streven we ernaar om het te melden bij de gebruiker dat hij in overtreding is. Heel concreet betekent dit dat het Builddocs Forumteam zal ingrijpen indien de gebruiker handelingen stelt die niet in lijn zijn met de gebruiksvoorwaarden en de huisregels. De beslissing van moderators om de inhoud van je bericht te verwijderen of aan te passen is bindend en niet voor discussie vatbaar. Moderators zorgen er ook voor dat het forum overzichtelijk blijft, topics die geplaatst zijn in een andere categorie dan daarvoor bestemd worden verplaatst. Aangepaste of verplaatste berichten herken je door de toevoeging van : Admin + reden onderaan het bericht.

   Beëindiging en/of ontzegging tot deelname aan het Builddocs Forum

   Gebruikers niet meer laten deelnemen aan discussies op het Builddocs Forum is een zware maatregel die we liever ontwijken. Helaas kunnen we niet voorkomen dat gebruikers zich de vrijheid permitteren om (herhaaldelijk) de gebruikersvoorwaarden en huisregels te overtreden. Builddocs behoudt zich het recht voor om jouw forumaccount op elk moment te schorsen of te beëindigen indien je de gebruiksvoorwaarden of huisregels niet respecteert of schendt. Wanneer je in overtreding bent, riskeer je ontzegging van de toegang tot de Builddocs Community. Dit kan een tijdelijke of een permanente ontzegging zijn. Bij een tijdelijke ontzegging wordt je door ons ter kennisgeving per mail op de hoogte gesteld wanneer je account weer actief komt. Bij meerdere overtredingen en / of ontzeggingen kunnen we doen besluiten dat je account niet meer wordt vrijgegeven om deel te nemen aan het Builddocs Forum.
   Een accute ontzegging kan met onmiddellijke ingang worden gehanteerd bij ernstige misdragingen, het aanmaken van een tweede account en/of spam. Het account wordt dan per direct opgeheven.

   Je kunt eveneens zelf beslissen dat je je Builddocs forumaccount wilt beëindigen, dit kan door kennisgeving aan een van de moderatoren. In het geval van  beëindiging op eigen verzoek, blijft de door jouw gegenereerde inhoud wel beschikbaar. Indien je er voor kiest om niet langer lid te zijn van het Builddocs Forum en nadat je jouw account hebt afgesloten, zal jouw profiel – en daarmee ook je persoonsgegevens – op de community worden verwijderd. Jouw activiteiten, zoals je topics, reacties en likes, blijven evenwel bestaan maar zullen worden gemarkeerd als ‘anonymous’. Met uitzondering van de activiteiten waarbij je handmatig je naam hebt bijgeschreven, wat we systeemtechnisch niet kunnen traceren en verwijderen.

   Gebruikslicentie voor Builddocs Forum deelnemers
   Je verleent Builddocs en het Builddocs Forum een niet-exclusieve, royalty-vrije, eeuwigdurende, wereldwijde licentie voor het gebruiken, reproduceren, wijzigen, ter beschikking stellen aan het publiek, publiceren en distribueren van inhoud die je plaatst op het Builddocs Forum.

   Informatie gepubliceerd op het Builddocs Forum
   De informatie, software, producten en diensten (“informatie”) die in of via het Builddocs Forum worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Builddocs staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Builddocs behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

   Adviezen via de website: forum.Builddocs.com Indien er via het Builddocs Forum rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van eender welke beslissing of stappen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat Builddocs hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld.

   Aansprakelijkheid
   In geen geval zal Builddocs of het Builddocs Forum aansprakelijk kunnen worden gehouden voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van of het onvermogen om de community te gebruiken.

   Intellectueel eigendom

   Het Builddocs Forum behoort Builddocs of zijn licentiegevers toe. De gebruiker mag geen inbreuk plegen op de intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten van derden.

   Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie
   Builddocs kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt of de domeinnaam van de website waarlangs je naar het Builddocs Forum bent gekomen of waarlangs je ze verlaat. Deze persoonsgegevens worden enkel verwerkt door Builddocs om het technisch functioneren van de community te realiseren en het concept van het Builddocs Forum te optimaliseren. Heb jij een bijzondere interesse in een bepaald topic, dan kunnen we jou op basis van die informatie (en dus jouw gebruik van de community) eventueel meenemen in de selectie voor bepaalde bèta testen van nieuwe Builddocs producten en diensten. Je ontvangt daar dan een uitnodiging voor op je (contact) e-mailadres. Jouw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden, waaronder commerciële communicatie.

   Je hebt het recht Builddocs te vragen om de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben in te zien, ze te laten verbeteren, te laten wissen of over te dragen. Meer details over de verwerking van je persoonsgegevens (bijv. bewaring van persoonsgegevens en doorgifte van persoonsgegevens) lees je in het Builddocs Privacybeleid. Het Builddocs Privacybeleid is o.a. beschikbaar via de Builddocs Klantendienst en op: https://www.Builddocs.com/algemeen/missie-en-privacy-statement.htm

   Wijzigingen aan de overeenkomst Builddocs kan wijzigingen aanbrengen aan deze gebruiksvoorwaarden of huisregels. Door verder gebruik te maken van het BUILDDOCS Forum of door de gewijzigde voorwaarden/richtlijnen te aanvaarden ga je akkoord met deze voorwaarden/richtlijnen.

   Op het Builddocs Forum zijn tevens alle overige voorwaarden van Builddocs van toepassing zoals vermeld op https://www.Builddocs.com/algemeen/alle-voorwaarden.htm

    

Viewing 0 reply threads
 • You must be logged in to reply to this topic.