Op 1 april van dit jaar is de Woningwet gewijzigd.