Kort na oplevering van een sportcomplex worden blaasjes vastgesteld in de gietvloeren van enkele kleedlokalen. De blaasjes hebben een beperkte…