In de praktijk blijkt er verwarring te zijn tussen de termen niet-besloten ruimte en buitenlucht.