Bij een drie bouwlagen hoog wooncomplex uit 2008 zijn recentelijk gebreken aangetroffen. In de voorgevel van het gebouw zijn vervormingen…