Het Bouwbesluit 2003 en gebruiksvoorschriften brandveilig gebruik zijn in de praktijk onvoldoende op elkaar afgestemd.