Het Bouwbesluit 2003 is niet echt toegesneden op grote woonwagens die worden geplaatst.