Een nieuwe NEN-norm over inbraakveiligheid sluit beter aan bij de praktijkervaringen met het Politiekeurmerk Veilig Wonen®.