Het Bouwbesluit stelt strenge eisen aan de loopafstanden die binnen een gebouw mogen worden afgelegd tot een brandscheiding of nooduitgang….