Het Bouwbesluit 2003 stelt eisen aan de afmetingen en afsluitbaarheid van toiletruimten.