Bekijk hier ons auteursrechtenbeleid

Auteursrechtenbeleid

Op gebruik van onze website zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. We hebben ze eenvoudig, kort en duidelijk gehouden. Wel zo fijn.

Klachten met betrekking tot content die op de Builddocs-website is geplaatst

Builddocs respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en wil een platform bieden waarop deze rechten niet worden geschonden. Onze Algemene Voorwaarden vereist dat informatie die door leden wordt geplaatst nauwkeurig, wettig en niet in strijd met de rechten van derden is. Teneinde deze doelstellingen te promoten, biedt Builddocs een klachtenprocedure voor door onze leden geplaatste content. Ons beleid en procedures worden in de secties hieronder beschreven of zijn hierin bij verwijzing opgenomen. Indien wij de toegang tot content uitschakelen of content verwijderen, zou Builddocs te goeder trouw een poging kunnen doen de geschreven kennisgeving, inclusief de contactgegevens van de eiser, door te sturen naar het lid dat de content plaatste en/of andere redelijke stappen kunnen ondernemen om het lid te laten weten dat Builddocs een kennisgeving heeft ontvangen inzake een vermeende schending van intellectuele eigendomsrechten of een andere schending wat betreft content. Het is tevens ons beleid, in gepaste omstandigheden en naar eigen oordeel, om de accounts van leden of groepen, zoals van toepassing, die inbreuk maken of herhaaldelijk inbreuk maken op de rechten van anderen of anderszins onwettige content plaatsen, uit te schakelen of te verwijderen. Iedere kennisgeving of tegenkennisgeving die u indient moet waarheidsgetrouw zijn en wordt ingediend op straffe van meineed. Een valse kennisgeving of tegenkennisgeving kan resulteren in persoonlijke aansprakelijkheid. Het is daarom raadzaam wettelijk advies in te winnen voordat je een kennisgeving of tegenkennisgeving indient.

Claims met betrekking tot inbreuk op auteursrechten

Kennisgeving van inbreuk op auteursrecht Builddocs heeft procedures ingesteld voor de ontvangst van schriftelijke meldingen van vermeende schending. Als je te goeder trouw ervan bent overtuigd dat jouw auteursrecht is geschonden, kun je een kennisgeving van inbreuk op auteursrechten opstellen en indienen of anderszins een schriftelijk bericht toesturen met de volgende informatie:
  • een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die bevoegd is te handelen namens de eigenaar van het auteursrechtenbelang;
  • een beschrijving van het door auteursrechten beschermde werk waarop volgens jou inbreuk is gemaakt;
  • een beschrijving met de locatie op onze website van het materiaal waarop volgens jou inbreuk is gemaakt;
  • Jouw e-mailadres en jouw huisadres en/of jouw telefoonnummer; • een verklaring waarin je vermeldt dat je er te goeder trouw van bent overtuigd dat het betwiste gebruik niet geoorloofd is door de eigenaar van het auteursrecht, de agent, of de wet; en
  • een verklaring, opgesteld op straffe van meineed, dat de informatie in jouw kennisgeving correct en accuraat is en dat je de eigenaar bent van het auteursrecht, of bevoegd bent te handelen namens de eigenaar van het auteursrecht.

Je moet jouw kennisgeving als volgt indienen bij Builddocs

Vul ons online formulier in om contact op te nemen met Builddocs. Of neem per post contact met ons op: Builddocs Van der Hoevenplein 115 3072 MK Rotterdam

Tegenkennisgeving

Als je er van bent overtuigd dat een kennisgeving van een schending van auteursrechten incorrect werd ingediend tegen jou, kun je een tegenkennisgeving indienen overeenkomstig secties 512(g)(2) en (3) van de Digital Millennium Copyright Act. Je kunt het formulier Tegenkennisgeving van inbreuk op auteursrechten indienen of anderszins een schriftelijk bericht aanleveren met de volgende informatie:
  • jouw fysieke of elektronische handtekening;
  • identificatie van het materiaal dat werd verwijderd of waarvoor de toegang werd uitgeschakeld;
  • een verklaring, op straffe van meineed, dat je er te goeder trouw van bent overtuigd dat het verwijderen of uitschakelen van het materiaal een vergissing was of dat het materiaal onjuist is geïdentificeerd;
  • jouw volledige naam, jouw e-mailadres, jouw huisadres en een verklaring dat je je onderwerpt aan de rechtsbevoegdheid van de rechtbank en dat je de betekening zult aanvaarden van de eiser die de kennisgeving heeft ingediend of zijn/haar bevoegde agent.
Dien jouw tegenkennisgeving in bij Builddocs via ons online formulier of stuur het op naar het adres dat hierboven wordt vermeld.

Claims met betrekking tot content anders dan inbreuk op auteursrecht

Bezoek ons Helpcentrum voor andere problemen dan inbreuk op auteursrecht. Hier vind je informatie over hoe je content kunt markeren en rapporteren. Meer informatie:

Rapporteren van ongepaste content, berichten of veiligheidszorgen

(interne link: nog nader op te stellen)

Handelsmerkbeleid van Builddocs

(interne link: nog nader op te stellen)

Beleid inzake misleidende profielen van Builddocs

(interne link: nog nader op te stellen)

Opmerking inzake content van Builddocs

Tekst, foto’s, afbeeldingen, audio en/of videomateriaal van Builddocs mogen niet worden gepubliceerd, uitgezonden, herschreven voor uitzending of publicatie, of rechtstreeks of indirect opnieuw worden gedistribueerd via enig medium. Noch deze materialen noch enig deel hiervan mogen worden opgeslagen op een computer, behalve voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Gebruikers mogen substantiële delen van de materialen op deze website niet downloaden of reproduceren. Builddocs zal niet aansprakelijk worden gesteld voor onnauwkeurigheden, fouten of omissies met betrekking tot content, of schade die hieruit volgt.

 

Was dit nuttig?

Klik op één van de knoppen om deze pagina te beoordelen. Jouw keuze kan niet ongedaan worden gemaakt, maar je kunt op elk moment van gedachten veranderen.

Inhoudsopgave