Bekijk hier onze algemene voorwaarden

Community richtlijnen

Op gebruik van onze website zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. We hebben ze eenvoudig, kort en duidelijk gehouden. Wel zo fijn.

Algemeen

Builddocs is een bedrijf waarbij leden bij belangrijke beslissingen op de eerste plaats komen. Er worden dagelijks miljoenen gesprekken en informatie uitgewisseld via Builddocs (gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden). Builddocs wil ervoor zorgen dat onze leden dankzij deze discussies productiever en succesvoller kunnen zijn, en heeft daarom deze community richtlijnen opgezet. Hierin wordt beschreven welke activiteiten acceptabel zijn op Builddocs en welke ongepast zijn en mogelijk door Builddocs zullen worden gestopt. Deze regels zijn bedoeld als richtlijnen en beperkingen voor jouw gebruik van en deelname aan de services, zoals de forum en groepen, van Builddocs.

Wees oprecht

In tegenstelling tot sommige andere online services moeten onze leden echte mensen zijn die hun echte naam opgeven en nauwkeurige informatie over zichzelf verstrekken. Het is niet toegestaan om misleidende informatie over jezelf of jouw kwalificaties, werkervaring, connecties of prestaties te verstrekken via onze services.

Impersonatie

Je mag je niet voordoen als iemand anders op de services of anderen misleiden, in verwarring brengen of bedriegen. Je mag je niet voordoen als iemand anders of een bedrijf vertegenwoordigen op een wijze die niet strookt met de waarheid. Je mag de naam, afbeelding of overige persoonlijke gegevens van anderen niet gebruiken om iemand ten onrechte te laten denken dat je iemand anders dan jezelf bent of bent gerelateerd aan een bedrijf of organisatie terwijl dit niet het geval is. Je mag ook niet het Builddocs-account van iemand anders gebruiken of proberen te gebruiken en je mag alleen een profiel voor jezelf (een bestaand persoon) maken. In zeldzame gevallen kan Builddocs duidelijk fictieve profielen toestaan na nadrukkelijke voorafgaande toestemming, maar we behouden ons het recht voor om jouw valse profiel of band met een bedrijf of organisatie te verbieden.

Onjuiste voorstelling

Je mag jouw identiteit of gegevens niet verkeerd voorstellen of anderen misleiden, in verwarring brengen of bedriegen. Verstrek geen onnauwkeurige gegevens. Wanneer je een profielfoto kiest, mag je geen afbeelding gebruiken die niet op jou lijkt of die geen foto van jouw gezicht betreft. Ook mag je id’s niet manipuleren om de herkomst van een via de services verzonden bericht of bijdrage te verhullen.

Wees als bedrijf professioneel

We erkennen de waarde van discussies over professionele activiteiten en vragen onze leden om zich professioneel te gedragen door zich niet oneerlijk of ongepast te gedragen. Wanneer je content op de services maakt, vragen we je om je aan onze richtlijnen te houden en jouw content professioneel en relevant te houden. Deel geen valse gegevens en gebruik de services niet om anderen te choqueren of intimideren. Het is niet toegestaan om expliciete, obscene of pornografische content op de services te delen.

Eerlijkheid en authenticiteit

Wees eerlijk, openhartig en respectvol. Nodig onbekenden niet uit om lid te worden van jouw netwerk en deel geen commentaren, meningen of andere content op een wijze die is bedoeld om misleidend of onnauwkeurig te zijn, of om belangenverstrengeling of een onwettig motief te verhullen. Je mag de services niet gebruiken om valse content of gegevens te delen, met inbegrip van nieuwsartikelen, waarmee onware of onbevestigde feiten of gebeurtenissen als waar of waarschijnlijk worden gepresenteerd. Wanneer je content deelt of iemand of iets steunt in ruil voor een persoonlijk voordeel (met inbegrip van persoonlijke of familierelaties, geldelijke betaling, gratis producten of services, of andere waarden), dien je een duidelijke, opvallende kennisgeving van het genoten persoonlijke voordeel op te nemen.

Relevantie

Jouw berichten, bijdragen, commentaren en andere content moeten over het onderwerp gaan en relevant zijn. De services bieden een (professionele) community voor het delen van (professionele) content en gegevens, dus plaats geen irrelevante of ongepaste content en verstrek deze niet anderszins.

Content voor volwassenen

Het is niet toegestaan om content met naakte beelden, seksueel expliciet materiaal of pornografie te plaatsen. Sommige content voor volwassenen is mogelijk toegestaan in een educatieve, medische, wetenschappelijke of professionele artistieke context, zolang deze content niet onnodig expliciet is. De services mogen nooit worden gebruikt voor de seksuele uitbuiting van kinderen. Je mag ook nooit content plaatsen waarin er wordt gedreigd met seksueel geweld of seksuele aanranding. Je mag de services niet gebruiken om je in te laten met escortservices, prostitutie of mensenhandel of deze te promoten.

Wees vriendelijk

We streven ernaar om de community veilig en vriendelijk te houden voor onze leden. De services mogen niet worden gebruikt om anderen, privé of hun carrière of zakelijke prospects schade te berokkenen, persoonlijke grieven te uiten of geschillen uit te vechten. Het is niet toegestaan om de services te gebruiken voor het intimideren of uitschelden van mensen of voor het verzenden van ongewenste berichten (waaronder romantische avances, seksueel expliciete content, ongewenste e-mails, spam, kettingbrieven en phishingberichten). Haatdragende teksten zijn niet toegestaan, waaronder aanvallen op mensen vanwege hun etnische afkomst, nationale herkomst, geslacht, seksuele geaardheid, politieke of religieuze banden, of medische of lichamelijke conditie. Ook haatgroepen, terroristen en mensen die een gewelddadige misdaden begaan, zijn niet welkom en niet toegestaan op de services.

Pesten en lastig vallen

Het is niet toegestaan om personen of groepen te pesten of lastig te vallen teneinde hen te vernederen of te schande te maken. Voorbeelden hiervan zijn grof of vernederend taalgebruik, seksuele avances en toespelingen, de onthulling van persoonlijke of gevoelige gegevens van iemand anders (oftewel ‘doxing’), en de ongeautoriseerde plaatsing van content over hen. Ook mag je anderen er niet toe aanzetten of betrekken dit te doen.

Haat, geweld en terrorisme

We staan geen organisaties of groepen toe die zich inlaten met of zich positief uitlaten over geweld of beschadiging van eigendommen, georganiseerde criminaliteit, vooroordelen of haat. Je mag onze services ook niet gebruiken om dergelijke groepen nadrukkelijk te steunen of de services anderszins gebruiken om aan te zetten tot geweld of haat tegen bepaalde personen of groepen.

Content waarmee terroristische activiteiten worden afgebeeld, mensen worden geworven voor terroristische organisaties, of terrorisme op enigerlei wijze wordt gesteund, wordt niet getolereerd op de services.

Schadelijke content en choquerend materiaal

Je mag geen gewelddadige of expliciete content plaatsen of de services anderszins gebruiken teneinde anderen te choqueren of te vernederen. We staan geen activiteiten toe waarmee criminaliteit wordt gepromoot, wordt georganiseerd, wordt afgebeeld of mogelijk wordt gemaakt. We staan ook geen content toe waarin instructies voor het maken van wapens, drugsmisbruik en dreiging van diefstal worden afgebeeld of gestimuleerd. Content en activiteiten waarmee zelfmoord of een andere vorm van zelfverwonding, zoals zelfmutilatie en eetstoornissen, wordt gestimuleerd of aangemoedigd, zijn niet toegestaan.

Spam

Ongerichte, irrelevante, ongewenste, ongevraagde, ongeautoriseerde, of ongepast commerciële of promotiegerichte content, of onnodig herhaalde berichten en andere soortgelijke content worden als spam beschouwd en zijn niet toegestaan op de services. Je mag onze functies voor uitnodigingen niet gebruiken om berichten te verzenden naar mensen die jou niet kennen of jou waarschijnlijk niet herkennen als bekend contact. We verzoeken je om originele, professionele, relevante en interessante content te maken om jouw populariteit te laten toenemen, en niet om kunstmatige manieren te vinden om het aantal weergaven, gedeelde items, markeringen als interessant of commentaren te verhogen.

Respecteer de rechten van anderen en houd u aan de wet

Voordat je auteursrechtelijk beschermde werken, handelsmerken, privégegevens of handelsgeheimen van iemand anders deelt of gebruikt, dien je na te gaan of dit wettelijk is toegestaan. De services mogen niet worden gebruikt voor illegale activiteiten, het promoten van illegale producten of het schenden van de rechten van anderen. Gebruik de services niet om fraude te plegen of anderen te bedriegen. Gebruik de services ook niet om doelbewust virussen, wormen of andere software te distribueren waarmee gegevens van anderen of computers kunnen worden vernietigd of onderbroken.

Respecteer de rechten van Builddocs

Schend de rechten van Builddocs niet. Meer informatie over wat dit betekent vind je in onze Algemene Voorwaarden. Je mag bovendien niet net doen alsof je aan Builddocs bent gelieerd of door Builddocs wordt gesteund wanneer dit niet het geval is. Je mag onze intellectuele eigendomsrechten niet schenden, de services niet scrapen en niet manipuleren of verstoren.

Toegang en gebruik zonder toestemming

Je mag de services alleen gebruiken op de wijze waarvoor we nadrukkelijk toestemming geven, en ten behoeve van de taken waarvoor de services zijn bedoeld. Je mag de services alleen openen via de interfaces die doelbewust door Builddocs zijn verstrekt.

Verstoring van de service

Je mag de functionaliteit van of onze rechten op de services niet verstoren. Je mag kennisgevingen over auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten in of op de services niet verwijderen.

Houd je aan onze regels

Je dient onze regels, overeenkomsten en beleidslijnen naar letter en geest na te leven. Je dient je te houden aan alle aanvullende voorwaarden betreffende de specifieke services die worden verstrekt wanneer je je registreert voor de services of deze in gebruik neemt.

Was dit nuttig?

Klik op één van de knoppen om deze pagina te beoordelen. Jouw keuze kan niet ongedaan worden gemaakt, maar je kunt op elk moment van gedachten veranderen.

Inhoudsopgave