Privacybeleid

Geüpdate: 14 augustus 2021

Stel je een vraag of reageer je op een artikel of opmerking? Dan moet je je aanmelden en hebben wij jouw gegevens nodig. Wij vinden het belangrijk dat jij weet wat wij met jouw persoonsgegevens doen. En wat jouw rechten zijn. Zodat je erop kunt vertrouwen dat jouw gegevens bij ons in goede handen zijn.

Algemeen

Dit is het privacy beleid van Builddocs. Builddocs is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via deze website.

Wij respecteren je privacy en houden ons aan de regels die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Builddocs kan dit privacy beleid éénzijdig wijzigen. Wij adviseren je daarom om dit beleid regelmatig op wijzigingen na te gaan.

Introductie

We zijn een sociaal netwerk en online platform voor woonconsumenten. De missie van Builddocs is om personen van over de hele wereld met elkaar in contact te brengen, te informeren en te faciliteren in het delen van hun bouwkundige kennis en ervaringen, zodat ze slimmer, beter, goedkoper en milieuvriendelijker kunnen bouwen, verbouwen en gebouwen kunnen onderhouden. Bij deze missie staat centraal dat we transparantie bieden over welke gegevens we over jou verzamelen, hoe deze gegevens worden gebruikt en met wie de gegevens worden gedeeld.

Dit privacy beleid is van toepassing wanneer je gebruikmaakt van onze website en diensten en is van toepassing op alle leden of bezoekers van onze website en diensten. We bieden onze gebruikers keuzes over de gegevens die we verzamelen, gebruiken en delen.
Onze geregistreerde gebruikers (‘leden’) delen hun identiteit, communiceren met hun netwerk, wisselen bouwkundige kennis en ervaringen uit, plaatsen en bekijken relevante content en zoeken samenwerkingen voor bijvoorbeeld gezamenlijke bouw of gezamenlijke inkoop. De content van sommige van onze diensten is zichtbaar voor niet-leden (‘bezoekers’).

Diensten

Dit privacy beleid is van toepassing op jouw gebruik van onze diensten.

Wijzigingen

Wijzigingen in het privacy beleid zijn na de ‘ingangsdatum’ van toepassing op jouw gebruik van onze diensten. Builddocs kan dit privacy beleid aanpassen. Als we hierin wezenlijke wijzigingen aanbrengen, stellen wij jou via de website of langs andere weg hiervan op de hoogte, zodat je de kans hebt om de wijzigingen door te nemen voordat ze van kracht worden. Als je niet akkoord gaat met de wijzigingen, kun je jouw account sluiten.
Als je onze website en diensten blijft gebruiken, nadat we een kennisgeving over onze wijzigingen in dit privacy beleid hebben gepubliceerd of verzonden, erken je dat dit betekent dat het verzamelen, gebruiken en delen van jouw persoonlijke gegevens onder het bijgewerkte privacy beleid vallen.

De verwerkingsverantwoordelijke is:
Contactpersoon
Builddocs
Van der Hoevenplein 115
3072 MK Rotterdam

Felix Dijkmans
Tel: 06 20 468 591
E-mail: felix.dijkmans@builddocs.info

Gegevens verwerking

Builddocs maakt onderscheid tussen actief en passief verstrekte gegevens. Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die je aan beheerders van websites verstrekt zonder dat je daar misschien bewust van bent. Wanner je bijvoorbeeld Builddocs bezoekt, registreren we een aantal technische gegevens zoals het IP-adres van je computer, het besturingssysteem dat je gebruikt, de internetbrowser waarmee je surft en de pagina’s die je binnen Builddocs bezoekt.
Builddocs verzamelt en verwerkt daarnaast gegevens die je actief aan ons verstrekt. Hiervan is alleen sprake als je een account aanmaakt of als je een e-mail aan ons stuurt. Wij verzamelen en verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • naam;
 • geboortedatum;
 • contactgegevens;
 • overige persoonsgegevens die je kunt invullen als je een account aanmaakt (voor het aanmaken van een account zijn deze gegevens echter niet allemaal verplicht);
 • persoonsgegevens, voor zover deze zijn opgenomen in de content die je op de website plaatst;
 • persoonsgegevens, voor zover deze zijn opgenomen in berichten die via de website worden uitgewisseld;
 • persoonsgegevens over je gedrag op de website, zoals bijvoorbeeld opgelegde waarschuwingen en sancties.
 • als je je registreert voor een betaald abonnement, dien je betalings- (zoals een creditcard) en factureringsgegevens te verstrekken.

Profiel

Je beschikt over keuzes voor de gegevens op jouw profiel, zoals jouw opleiding, (werk)ervaring, vaardigheden, foto en plaats of regio. Je bent niet verplicht om aanvullende gegevens te verstrekken op jouw profiel. Met profielgegevens kun je echter meer uit onze diensten halen, doordat je bijvoorbeeld kunt worden gevonden door andere leden, klanten en voor zakelijke kansen. Je kiest zelf of je gevoelige gegevens wilt opnemen in jouw profiel en deze gevoelige gegevens openbaar wilt maken. Het is verstandig om op jouw profiel geen persoonlijke gegevens te plaatsen of toe te voegen die je niet algemeen bekend wilt maken.

Ben je jonger dan 16 jaar?

Als je jonger bent dan 16 jaar mag je slechts persoonsgegevens aan Builddocs verstrekken, als je daarvoor toestemming hebt gekregen van één van je ouders of een wettelijk vertegenwoordiger die dit privacy beleid heeft gelezen.

Doeleinden verwerking

De gegevens die je passief aan ons hebt verstrekt, worden zoveel mogelijk anoniem door Builddocs gebruikt. Builddocs houdt bijvoorbeeld niet bij welke internetbrowser jij precies gebruikt, maar houdt wel bij hoeveel procent van onze bezoekers een bepaalde internetbrowser gebruikt. We doen dit om de kwaliteit en toegankelijkheid van de website te verbeteren. Daarnaast gebruiken we informatie over welke pagina’s je binnen Builddocs hebt bezocht om de relevantie van advertenties die aan jou getoond worden als je Builddocs bezoekt te verbeteren. Hiervoor gebruiken we een programma van derden. Deze gegevens worden op geen enkele wijze gekoppeld aan de gegevens die je actief aan ons verstrekt.

De persoonsgegevens die je actief aan Builddocs verstrekt, worden gebruikt voor de volgende onderdelen:

 • om onze diensten aan je te verlenen, zoals bijvoorbeeld het forum, vraag en aanbod, Pricewatch, shopreview en productreview;
 • om je gelegenheid te geven om content te plaatsen op de website;
 • om een administratie bij te houden van alle bezoekers die een account aanmaken;
 • om contact met je te onderhouden over of in het kader van de website en onze diensten;
 • om je op verzoek een nieuwsbrief toe te sturen;
 • om fraude en misbruik te voorkomen;
 • om deelname mogelijk te maken aan eventuele acties;
 • indien je daarvoor ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven, om je te informeren over huidige en toekomstige producten en diensten van door Builddocs zorgvuldig geselecteerde derden (opt-in).

Ontvangers

Builddocs publiceert bepaalde gegevens die je in je profiel hebt opgenomen op de website. Deze gegevens zijn toegankelijk voor alle bezoekers van de website. Bij het invullen van je profiel is aangegeven welke gegevens op de website worden gepubliceerd. Indien je niet wilt dat deze gegevens openbaar zijn, dan kan je de invulvelden in je profiel leeg laten of aangeven dat deze gegevens niet zichtbaar zullen zijn op de website dan enkel op jouw eigen profielpagina. Ook de content die je zelf op de website plaatst is toegankelijk voor alle bezoekers van de website.

Builddocs zal jouw gegevens niet aan derden verkopen, tenzij je daarvoor voorafgaande ondubbelzinnig toestemming hebt gegeven aan Builddocs.
In sommige gevallen kan je via de website doorlinken naar websites van derden. Builddocs is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacy beleid van deze derden. Ook is Builddocs niet verantwoordelijk voor de eventuele gegevensverwerking van jouw openbare persoonsgegevens door andere gebruikers van deze website.

Gegevens van anderen

Anderen kunnen content over jou plaatsen of iets over jou schrijven (als onderdeel van artikelen, bijdragen, reviews, projecten, commentaar en video’s) op onze website.

Cookies

Deze website maakt gebruik van permanente cookies en soortgelijke technologieën (zoals web bakens, pixels, advertentietags en apparaat-id’s). Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internetbrowser op je computer worden geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina’s je bekijkt en welke opties je gebruikt. Builddocs gebruikt deze gegevens om de website gebruiksvriendelijker te maken.

Met behulp van een permanente cookie kan de website je bij een volgend bezoek herkennen. Bij het inloggen op je account maak je automatisch gebruik van de optie om je sessie-id te bewaren in een permanente cookie.
Je kunt je internetbrowser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kan je het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.
Voor meer informatie over cookies kan je ons ‘Cookiebeleid’ raadplegen.

Google analytics
Builddocs maakt gebruik van Google analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’). Google analytics maakt gebruik van cookies om Builddocs te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Builddocs en andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Indexering door zoekmachines

De gegevens die je in je profiel opneemt, kunnen in beginsel niet door externe websites, zoals zoekmachines, geïndexeerd worden. Alle overige door jou geplaatste content wordt wel door zoekmachines geïndexeerd.

Beveiliging en bewaartermijn

De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld, zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.
Builddocs bewaart de content die je op de website hebt geplaatst in beginsel zo lang als je account in stand blijft. Als je je account laat opheffen, zal Builddocs de aan jouw account gekoppelde persoonsgegevens anonimiseren, zodat de content die je op de website hebt geplaatst voor andere bezoekers niet langer naar jou als persoon herleidbaar zijn.

Builddocs bewaart de overige persoonsgegevens zo lang als je account in stand blijft of zo lang als de wet dat voorschrijft. Builddocs mag de persoonsgegevens langer bewaren, indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Inzage, correctie en verwijdering

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Leden kunnen dit voor het grootste deel zelf, bijvoorbeeld via jouw profielpagina. In de gevallen dat dit op deze manier niet mogelijk is, kan je een gespecificeerd verzoek tot Builddocs richten om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt hiertoe een e-mail sturen naar het e-mailadres dat is opgenomen op de contactpagina. In je verzoek dien je zoveel mogelijk te specificeren op welke persoonsgegevens het verzoek betreft. Naar aanleiding van je verzoek berichten we je per e-mail of per post over het verdere verloop van de procedure.
Builddocs zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Builddocs de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijderen verzetten. Builddocs stuurt je na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien Builddocs de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt Builddocs de bezoeker een bericht waarin zij toelicht waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.

Indien Builddocs niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan Builddocs de bezoeker vragen om zijn verzoek (nader) te specificeren. Builddocs schort de uitvoering van het verzoek op, totdat de bezoeker Builddocs de (nadere) specificaties heeft verstrekt.

Privégroepen en direct berichtensysteem

Builddocs biedt privégroepen en een directberichtensteem aan, een systeem waarmee leden elkaar via de website rechtstreeks een berichtje kunnen sturen. Het direct berichtensysteem is in basis zichtbaar voor de geadresseerde(n) in de direct berichten-discussie.
Alle deelnemers aan deze direct berichtensysteem hebben ook de mogelijkheid om nieuwe deelnemers aan de direct berichten-discussie toe te voegen, waarmee de volledige berichtenreeks ook voor de nieuwe deelnemer zichtbaar wordt.
Berichten worden, net als de gewone forumdiscussies, ongecodeerd op onze servers opgeslagen. Bij misbruik van het direct berichtensysteem of vermoeden van ongewenste activiteiten (bijvoorbeeld spam, bedreiging, oplichting, etc.) kan een selecte groep beheerders van Builddocs het betreffende direct berichtensysteem inzien.

Als je het niet op prijs stelt dat andere leden je via de website een berichtje kunnen sturen of om andere redenen geen gebruik wil maken van het direct berichtensysteem, kun je dit uitzetten in je voorkeuren op je profielpagina.

Was dit nuttig?

Klik op één van de knoppen om deze pagina te beoordelen. Jouw keuze kan niet ongedaan worden gemaakt, maar je kunt op elk moment van gedachten veranderen.

Inhoudsopgave