Forums

Home Forums

  • Forum
  • Onderwerpen
  • Berichten
  • Laatste bericht
  • Algemeen
   Dit is een algemeen forum
  • 0
  • 0
  • Geen onderwerpen

  • Juridische zaken
   Indien je te maken krijgt met juridische vragen en geschillen over bouwrechtelijke zaken is professionele rechtshulp gewenst. De belangen zijn meestal groot, zodat je goed moet worden geholpen. Het is daarom verstandig een advocaat of jurist in te schakelen die veel kennis en ervaring heeft met bouwrecht. Om beter voorbereid te zijn, kun je hier juridische vragen stellen en ervaringen opvragen aan de community.
  • 0
  • 0
  • Geen onderwerpen

  • Duurzaam bouwen
   Duurzaam bouwen is een breed begrip. Bij duurzaam bouwen en verbouwen wordt er rekening gehouden met de effecten op het milieu. Dat moet dan zowel bij het ontwerp van een gebouw of bouwwerk gebeuren als tijdens bouw, verbouw, renovatie of sloop. Bij duurzaam bouwen gaat het ook over het gebruik van het gebouw. Bijvoorbeeld over de uitstoot van CO2 door energieverbruik voor verwarming en koeling van een gebouw. Men bekijkt de milieueffecten dus over de hele levensduur van het gebouw of bouwwerk.
  • 0
  • 0
  • Geen onderwerpen

  • Wet- en regelgeving
   Alle opdrachtgevers in de bouw krijgen bij (ver)bouwen te maken met wetten en regels. Bijvoorbeeld het Bouwbesluit en het Besluit omgevingsrecht. Het bevoegd gezag, meestal de gemeente waarin de bouwactiviteit plaats vindt, controleert of opdrachtgevers zich aan deze wetten en regels houden. De gemeente geeft onder voorwaarden een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen af. Pas met een vergunning mogen nieuwe bouwwerken worden gebouwd. Als het bouwwerk gereed en in gebruik is handhaaft de gemeente of opdrachtgevers en gebouweigenaren zich aan de bouwregelgeving houden.
  • 0
  • 0
  • Geen onderwerpen

  • Bouwgebreken
   Bouwgebreken of bouwfouten zijn alle missers en onvolkomenheden die tijdens de bouw of het in gebruik zijn van een gebouw naar voren komen. Vaak zijn bouwgebreken bv. het gevolg van gebrek aan communicatie, nonchalance, kortzichtigheid, onterechte zuinigheid, teveel vertrouwen in complexe of krappe berekeningen, steeds verdere opdeling van taken in het bouwproces,  dat de bouwer met de laagste offerteprijs wordt gekozen en soms kan het gewoon niet voor die prijs of dat in de loop der jaren het bouwmateriaal of het bouwproduct is verouderd. In dit forum kun je vragen stellen wat de mogelijke oorzaak van een geconstateerd bouwgebrek is en hoe je deze kunt herstellen.
  • 0
  • 0
  • Geen onderwerpen

  • Bouwproducten
   In deze forums kun je vragen stellen over de diverse bouwproducten.
  • 0
  • 0
  • Geen onderwerpen

  • Bouwmaterialen
   In dit forum kun je vragen stellen over de verschillende bouwmaterialen.
  • 0
  • 0
  • Geen onderwerpen