Herstellen lekkage van steenachtige keldervloer

Een oude keldervloer bestaat vaak uit poreus metselwerk. Door dit poreus metselwerk kan vocht indringen. Ook bevat de keldervloer heel vaak scheuren dat kan zijn veroorzaakt door o.a. verzakkingen.