Builddocs maakt bouwen eenvoudig en begrijpelijk voor iedereen!

Vlaams herstelplan geraakt langzaam op kruissnelheid

Vlaams herstelplan geraakt langzaam op kruissnelheid

Auteur foto
0.0/5
Standaard afbeelding

Deze afbeelding is afkomstig van het oorspronkelijke artikel

Read More

Het Vlaamse herstelplan bevat voor ongeveer 2,3 miljard euro middelen die rechtstreeks de bouw ten goede komen. Uit het voortgangsrapport van december over dit herstelplan blijkt dat intussen 42% van deze middelen of circa 970 miljoen euro al zijn vastgelegd. Dat wil zeggen dat deze 970 miljoen euro al duidelijk contractueel werden toegewezen. Dit percentage ligt al heel wat hoger dan bij de voortgangsrapportage van september. Toen bedroeg het vastleggingspercentage amper 14%. De Vlaamse regering heeft dus forse vooruitgang geboekt. Maar tegelijk waarschuwt de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) dat zij nog heel wat werk voor de boeg heeft om een vastlegginspercentage van 100% te bereiken.

De vooruitgang bij de vastleggingen gebeurde niet tegen hetzelfde ritme in alle investeringsdomeinen. Bij de vergroening van de weginfrastuctuur (zoals bij de installatie van LED-verlichting) werden de geplande investeringen al voor 82% vastgelegd. Bij culturele infrastructuurwerken bedroeg het vastleggingspercentage ook al 69%. Ook voor verkeersveilige weginfrastuctuur en voor de ‘modal shift’ naar vervoer over het water werden de geplande investeringen reeds voor meer dan 50% vastgelegd, evenals voor de renovatie van gebouwen. Zie daarvoor de grafiek in bijlage.

Maar van de geplande extra infrastructuurforfaits voor ziekenhuizen en van de voorziene uitbouw van congresinfrastructuur was in de december 2021 nog niets vastgelegd. Andere domeinen met nog maar een beperkt vastleggingspercentage betreffen de uitbouw van de fietsinfrastructuur (met een vastleggingspercentage van 24%), de strijd tegen de droogte in het kader van de zogenaamde ‘Blue Deal’ (ook maar vastgelegd voor 24%) en de ontwikkeling van groene warmte (waarvoor het vastleggingspercentage op 23% strandde). Deze vertraging heeft onder meer te maken met problemen om voor die werken tijdig de nodige vergunningen te krijgen. Intussen werkt de Vlaamse regering verder aan haar herstelplan. Zo heeft zij vorige week vrijdag nog aan 12 ziekenhuisinvesteringen een infrastructuurforfait toegekend.

Het Vlaamse herstelplan gaf in december 2021 nog maar voor amper 131 miljoen euro aanleiding tot vereffeningen. Dat wil zeggen dat voor nog maar 131 miljoen of 6% van het totale pakket al effectief werken zijn uitgevoerd en uitbetaald. Het gunstige effect op de bouwactiviteit is daardoor tot nu toe beperkt gebleven. De Europese Unie staat toe dat werken in het kader van de postcoronaherstelplannen nog tot 2026 mogen worden uitgevoerd.

De Vlaamse regering was aanvankelijk van plan haar herstelplan al in 2021 en 2022 volledig vast te leggen. Om het herstelplan nog in 2022 voor 100% te kunnen vastleggen, moet zij dus nog belangrijke extra inspanningen leveren. De Europese Unie staat trouwens toe dat 30% van de nationale herstelplannen nog in 2023 worden vastgelegd. Indien de Vlaamse regering er niet zou in slagen alles in 2022 vast te leggen, stelt de VCB voor dat de Vlaamse overheid van deze mogelijkheid gebruik zou maken. Het zou zonde zijn deze middelen die voor de bouw belangrijke ademruimte creëert, te laten verloren gaan.

beleidsruimte
VAK dec 21
renovatie gebouwenpatrimonium
422
215,1
fietsinfrastructuur
400
96,8
onderzoeksinfrastructuur
100
43
Blue Deal
343
81,8
verkeersveilige wegen
200
116,5
modal shift naar water
164
91,1
strategische forfaits ziekenhuizen
10
0
vergroening weginfrastructuur
120
99
digitalisering asset management Aquafin
9
4,5
digitalisering omgevingsloket en DBRC
2,6
0
vastgoedinformatieplatform
9
2,5
culturele infrastructuur
99
68,9
investeringen onroerend erfgoed
100
44,5
verduurzaming ruimtelijke ordening
118
54,1
congres-, beurs- en toeristische infrastructuur
70
0
sportinfrastructuur
55
22,8
circulair bouwen
10
2,3
investeringen in groene warmte
50
11,4
jeugdinfrastructuur
30
11,5
gemeenschapsinfrastructuur te Brussel
10
5

Bron: voortgangsrapportage december 2021

Lees ook:

Omschrijving: Het Vlaamse herstelplan bevat voor ongeveer 2,3 miljard euro middelen die rechtstreeks de bouw ten goede komen. Uit het voortgangsrapport van december over dit herstelplan blijkt dat …

Categorie:

Bron:Feedzy

Advertentie

KlussenKlussen